Type to search

Resurs wózka widłowego – czy jest konieczny?

W przypadku każdego urządzenia możliwe jest wyznaczenie resursu, czyli przewidywanego okresu dalszej zdolności użytkowej. Zakłada się, przez ten czas sprawność oraz bezpieczeństwo użytkowania jest zagwarantowane przez producenta. W przypadku pojazdów resurs oznacza liczbę przejechanych kilometrów, czyli przebieg danego pojazdu. Z kolei resurs urządzeń transportu bliskiego, takich jak na przykład wózki widłowe, to nic innego jak liczba wykonanych cykli oraz czas pracy wypracowany przez główne mechanizmy maszyny.

Podstawa prawna

Wszystkie wózki widłowe zaliczane są do kategorii urządzeń transportu bliskiego. Z tego powodu muszą przechodzić okresową kontrolę techniczną. W jej ramach należy między innymi monitorować je pod kątem resursu, czyli okresu zdolności użytkowej wyznaczonego podczas produkcji danego wózka. W przeszłości zasady dotyczące procesu kontroli i obliczania resursu były regulowane przez normę ISO 12482:2014 oraz liczne rozporządzenia Ministra Gospodarki z okresu 2001-2003. Pierwsza większa zmiana miała miejsce 30 października 2018 roku, gdy minister Przedsiębiorczości i Technologii opublikował nowe rozporządzenie. Zmieniło ono warunki techniczne modernizacji, napraw oraz eksploatacji maszyn UTB. Nowe przepisy zostały następnie uzupełnione przez wytyczne Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Z kolei 28 czerwca urząd ten wydał drugą edycję wytycznych, lepiej dopasowanych do obowiązujących przepisów.

Nowe wymogi dotyczące wózków widłowych

Największą nowością w przepisach Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii jest wymóg odtworzenia historii eksploatacji wszystkich pojazdów UTB. Jest to niezbędne, aby można przeprowadzić rzetelną ocenę ich stanu technicznego. Wpływa to bezpośrednio na resurs UTB, w ramach którego wyznaczane są graniczne parametry, bez których diagnoza i ocena stanu technicznego wózka widłowego nie jest możliwa. Do określenia resursu potrzebna jest informacja o liczbie cykli pracy oraz stanu obciążenia konkretnego wózka w danym okresie eksploatacji. Co więcej, podczas oceny należy uwzględnić rzeczywiste warunki eksploatacji maszyny. Po oszacowaniu stopnia resursu urządzenia transportu bliskiego należy przedstawić taki dokument Inspektorowi Urzędu Dozoru Technicznego podczas badania danego pojazdu.

Jak prawidłowo obliczyć resurs wózka widłowego?

Poszczególne modele wózków mogą różnić się między sobą grupami natężeń pracy i tym samym swoją żywotnością. Tak więc, zabierając się do ich resursu, należy posiłkować się informacjami zawartymi w dokumentacji producenta, certyfikatach, tabliczkach znamionowych, świadectwach lub deklaracjach załączonych do ich dokumentacji. Dopiero na podstawie tych danych można rzetelnie oszacować resurs wózków widłowych oraz pozostałych urządzeń transportu bliskiego. Podczas określania wartości resursu należy uwzględnić między innymi liczbę cykli na godzinę, widmo obciążenia oraz liczbę godzin pracy w ciągu dnia i roku. Niektóre maszyny posiadają specjalne rejestratory widma obciążenia oraz czasu pracy danego mechanizmu z obciążeniem lub bez niego. Znacznie ułatwia to zgromadzenie wszystkich niezbędnych danych. Jeżeli nie posiadamy takich informacji, będziemy musieli obliczać resurs w oparciu o zasady wskazane w normie ISO 12482-2014.

Poprawne obliczenie resursu wózka widłowego jest wyjątkowo ważne. W przypadku zawyżenia tej wartości mogą czekać nas konsekwencje prawne i finansowe wynikające ze składania fałszywych danych. Z kolei zaniżenie wysokości resursu wymusi na nas przeprowadzanie o wiele częstszych napraw naszych wózków widłowych. Są to dodatkowe wydatki, który można łatwo uniknąć. Wystarczy zdać się na fachowy resurs wózka widłowego przeprowadzany przez profesjonalistów.

źródło: lubritech.com.pl – części do wózków widłowych

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *