Type to search

Operator logistyczny dla firmy farmaceutycznej – na co zwrócić uwagę przy wyborze podmiotu?

Jesteś producentem leków lub wyrobów medycznych i zależy Ci na sprawnej oraz bezpiecznej dystrybucji towarów? Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy wyborze operatora logistycznego, tak aby w terminie i bez uszczerbku na jakości ładunków realizować zamówienia. Jakie aspekty przesądzają o rzetelnej obsłudze?

Jak wybrać operatora logistycznego dla firmy farmaceutycznej? Najważniejsze aspekty

 W branży farmaceutycznej wybór odpowiedniego operatora logistycznego ma ogromne znaczenie. Wpływa bowiem zarówno na koszty prowadzenia działalności, jak i wizerunek producenta leków lub wyrobów medycznych. Rzetelny podmiot jest w stanie nie tylko zaoferować konkurencyjną cenę, ale przede wszystkim sprawnie, bezpiecznie i bez uszczerbku na jakości dostarczyć towary do odbiorców. Przekłada się to na wysoki poziom ich satysfakcji.

Żeby zagwarantować terminowość i bezpieczeństwo dostaw firma farmaceutyczna, musi przy wyborze operatora logistycznego zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów. Jakich? Co przesądza o tym, że podmiot będzie w stanie uporać się nawet z najbardziej wymagającymi zleceniami w branży farmaceutycznej?

  1. Doświadczenie. Im bogatsze doświadczenie w przewozie ładunków na zlecenie firm farmaceutycznych ma operator logistyczny, tym lepiej. Sugeruje to bowiem, że zna specyfikę branży, jest świadomy zagrożeń, które mogą wystąpić podczas organizacji transportu, a także wie, jak im zapobiegać. Pamiętaj, doświadczenie operatora logistycznego w organizacji przewozów dla firm farmaceutycznych powinno być udokumentowane, np. w formie referencji. Trudno bowiem wierzyć podmiotowi na słowo, że jest w stanie zorganizować i zrealizować wymagający transport.
  2. Flota transportowa. Leki i wyroby medyczne to towary, które muszą być przewożone w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych. Bez odpowiedniej floty transportowej operator logistyczny nie będzie w stanie zapewnić im optymalnego mikroklimatu na czas przewozu, w wyniku czego nie będą nadawać się do użycia, a nawet mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi czy też środowiska. Pamiętaj, flota transportowa powinna nie tylko gwarantować odpowiednie warunki do przewozu leków, farmaceutyków i wyrobów medycznych, ale również być wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia, które uchronią towary przed niekontrolowanym przemieszczaniem się w trakcie transportu. W efekcie zapobiegną ich uszkodzeniom. Dodatkowo pojazd przewożący towary na zlecenie firmy farmaceutycznej musi być objęty systemem monitoringu. Pozwoli to na jego obserwację w czasie rzeczywistym, a także umożliwi szybkie działanie w sytuacjach kryzysowych, takich awaria lub kradzież pojazdu.
  3. Zgodność z regulacjami. Wszystkie działania podejmowane przez operatora logistycznego w związku z organizacją przewozu muszą być zgodne z przepisami Prawa farmaceutycznego, a także Dobrymi Praktykami Dystrybucyjnymi (DPD). W praktyce oznacza to, że podmiot powinien mieć wdrożony System jakości, w którym dokumentowane są poszczególne procesy i działania wraz z ich zgodnością z obowiązującymi wymogami. Dodatkowo w określonych przypadkach operator logistyczny musi dysponować zezwoleniem od Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Mile widziane jest także to, aby podmiot posiadał stosowne certyfikaty ISO. Potwierdzają one wysoką jakość usług świadczonych przez firmę.
  4. Elastyczność. Operator logistyczny musi elastycznie odpowiadać na zmieniające się oczekiwania firmy logistycznej. Bez odpowiedniego zaplecza magazynowo-transportowego i łatwego kontaktu trudno wypracować satysfakcjonujący model współpracy. Z tego względu i na te aspekty warto zwrócić uwagę, podejmując decyzję.

Wybór operatora logistycznego to wyzwanie, któremu firma farmaceutyczna musi sprostać, jeżeli chce zagwarantować swoim klientom terminowe dostawy leków, farmaceutyków i wyrobów medycznych. Przy podejmowaniu decyzji przyjrzeć należy się wielu aspektom, takim jak doświadczenie podmiotu, zaplecze logistyczno-transportowe czy też zgodność funkcjonowania przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami.

źródło: TRANSLOGIS transport i spedycja

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *