Type to search

Czy wiek ma znaczenie przy nauce języka obcego?

Znajomość języków obcych to ceniona i przydatna umiejętność w dzisiejszym świecie. Możliwość swobodnego komunikowania się z ludźmi na całym globie, podróżowania czy podejmowania pracy w międzynarodowym środowisku stanowi motywację do ciągłego uczenia się języków obcych, głównie języka angielskiego. Płynne porozumiewanie się w tym języku daje nam wiele możliwości, stąd przekonanie, że naukę języka dobrze jest zacząć jak najwcześniej. Równolegle panuje stereotyp, że osoby starsze mają większe trudności z przyswajaniem nowego, dotychczas nieznanego języka niż małe dzieci. Czy słusznie?

Uczenie się języka przez dzieci

Zgodnie z panującym trendem, rodzice posyłają swoje pociechy na kursy angielskiego od najmłodszych lat. Wynika to z przekonania o wyższej skuteczności i szybkości w nauce przez rozwijające się umysły. Jest w tym twierdzeniu sporo prawdy, ponieważ głowy małych dzieci nieustannie przyswajają wiedzę o otaczającym je świecie i uczą się języka, w którym porozumiewają się osoby w ich najbliższym środowisku. Jest to naturalna umiejętność, ukierunkowana na poznanie świata – dzieci chłoną informacje otrzymywane ze swojego otoczenia. Specyfika uczenia się przez małe dzieci cechuje się także efektywnością dzięki poświęcaniu przez nie większości czasu na naukę nowych umiejętności. Uczenie się jest u nich procesem ciągłym: poprzez naśladowanie rodziców dzieci poznają i doskonalą pewne umiejętności. Dzięki temu dzieci są w stanie opanować większy zakres materiału niż dorośli w tym samym czasie.

Według badań przeprowadzanych na Europejczykach, im szybciej zacznie się naukę angielskiego, tym lepsze wyniki w wymowie można osiągnąć. Jest to spowodowane większą plastycznością organów mowy u dzieci. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jeśli chodzi o naukę słownictwa czy gramatyki, trzeba stosować odmienne metody. Aby doskonalić te umiejętności mózg musi być już w pewnym stopniu ukształtowany (następuje to ok. 12 r.ż.), mieć zdolność stosowania reguł, świadomego kojarzenia i tworzenia struktur gramatycznych. Młodsze dzieci pochłaniają wiedzę głównie przez powtarzanie. Dopiero w szkole podstawowej są w stanie zrozumieć proste zasady gramatyczne i wtedy nauka języka może postępować w sposób bardziej usystematyzowany.

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez Masachusetts Institute of Technology istnieje tzw. „okienko wiekowe”, w czasie którego kursy angielskiego przynoszą najlepsze efekty. Okazuje się, że języka najszybciej uczymy się przed ukończeniem 10 lat, natomiast po ukończeniu 17-18 roku możliwości mózgu do łatwego przyswajania obcego języka drastycznie maleją. Autorzy badania twierdzą, że po 18 r. ż. dochodzi do zmian biologicznych w mózgu. Ta granica wieku ma również związek z rozpoczęciem dorosłego życia, w którym nierzadko nie ma już czasu na kursy angielskiego, ponieważ młodzi ludzie podejmują wtedy pierwszą pracę, wyprowadzają się z domu, a te czynniki rzutują na tempo przyswajania języka. Niemniej, według psychologów, pojemność pamięci zaczyna zmniejszać się dopiero po 40 r.ż., więc nawet po osiągnięciu pełnoletności możemy z powodzeniem uczyć się języków obcych.

Kursy angielskiego dla osób starszych

Uczenie się języka angielskiego przez osoby dorosłe i seniorów ma odmienny charakter i przebiega inaczej niż u dzieci. Dorosłych cechuje zupełnie inna motywacja do nauki, ponieważ opanowanie nowego języka jest szansą na znalezienie lepszej pracy, swobodną komunikację podczas wakacji czy podróży służbowych za granicę. Osoby dorosłe są świadome własnego celu nauki języka, dlatego są w stanie uczyć się systematycznie. Kursy angielskiego przeprowadzane wśród osób starszych potwierdzają, że z wiekiem nie następuje spadek zdolności do nauki języków. Przekonują o tym również badania naukowe, przedstawione w publikacji „Age, Rate and Eventual Attainment in Second Language Acquisition”. Wynika z nich, że dzieci mają przewagę w płynności posługiwania się językiem, natomiast dorośli łatwiej i szybciej mogą przyswoić materiał, dzięki wierze we własne możliwości, wykorzystaniu zdobytego doświadczenia i wypracowanym w swoim życiu metodom uczenia się.

Kursy angielskiego są doskonałym sposobem kształtowania młodych umysłów, jak i zapobiegania starczej demencji u dorosłych. Okazuje się, że wiek słuchacza nie wpływa na jego możliwości nauki języka obcego. Dzieci mają plastyczne umysły, które przyswajają duże ilości nowych informacji, ale to osoby starsze świadomie używają swoich doświadczeń, dzięki którym mogą skutecznie uczyć się komunikować w nowym języku.

Inspirowane: archibald.pl – konwersacje po angielsku

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *