Type to search

Czym są i jak działają giełdy wierzytelności?

Giełda wierzytelności (termin zamienny dla giełdy długów) to nic innego jak opracowany na podstawie przepisów prawa rejestr zawierający informacje gospodarcze, który umożliwia zbywanie i nabywanie wierzytelności różnym podmiotom. W Polsce najczęściej giełdy te przyjmują formę ogólnodostępnych serwisów internetowych, nieco rzadziej tworzone są wyspecjalizowane platformy wymagające weryfikacji i dotyczące poszczególnych rodzajów długów (np. długi przedsiębiorstw branży spożywczej).

Z powyższego opisu wynika, że dane dłużników są dostępne na wyciągnięcie ręki każdego internauty – co na to prawo o ochronie danych osobowych? Przetwarzanie danych w tej sytuacji jest konieczne do wypełnienia uwarunkowanych prawnie procedur administracyjnych związanych z dochodzeniem zapłaty wierzytelności, toteż dopuszcza się umieszczenie podstawowych informacji dłużnika bez jego zgody, tj.: imię i nazwisko, ew. nazwa firmy oraz miejscowość. Serwisy tego typu posiadają wyszukiwarki, które w prosty sposób pozwalają na filtrowanie i przeszukiwanie baz danych.

W jaki sposób odbywa się obrót wierzytelnościami?

Wierzyciel, który w żaden sposób nie mógł wyegzekwować spłaty należności, często decyduje się na jej sprzedaż. Jest to w pewnym sensie pozbycie się problemu i szansa na odzyskanie przynajmniej jakiejś części wartości długu, natomiast dla dłużnika oznacza to najczęściej ponowienie całej procedury windykacyjnej. Nowy wierzyciel może rozpocząć negocjacje dotyczące polubownej spłaty zadłużenia albo przekazać sprawę firmie windykacyjnej lub komornikowi. Rzadko zdarza się, że duże firmy korzystają z tego kanału sprzedaży wierzytelności, więc najpowszechniejsze są transakcje powiązane z długami pojedynczych osób albo działalności gospodarczych. W tym sektorze działa także wiele firm, które zajmują się fachową dystrybucją długów i ich dalszą obsługą – zarówno prowadzą ich masową sprzedaż, jak i skup. W przypadku giełd otwartych nie istnieją ograniczenia w składaniu ofert (poza oczywistymi, wynikającymi z przepisów prawa) – niemal każdy może złożyć ofertę sprzedaży i zakupu określonej wierzytelności. Przyczynia się to do stosunkowo sprawnego przepływu zadłużeń i przekłada się na szansę szybkiego odzyskania pieniędzy.

Do kogo kierowane są takie giełdy?

Giełda długów, o czym już wspomniano, może być dobrym rozwiązaniem w przypadku trudnego do wyegzekwowania długu. Z pozoru może nie wydawać się to korzystnym dla wierzyciela rozwiązaniem, ale gwarancja natychmiastowego otrzymania określonej kwoty jest w pewnym sensie odciążająca, zwłaszcza gdy wierzyciel musiał borykać się z wieloma problematycznymi dłużnikami i znajduje się w niekorzystnej sytuacji finansowej. Pozwala też ominąć czasochłonną i żmudną procedurę sądowej egzekucji długów lub przekazania sprawy do firmy windykacyjnej, która nie jest gwarancją odzyskania pieniędzy. Patrząc na tę kwestię przez zgoła odmienną optykę, można uznać, że wystawienie oferty sprzedaży długu może spełniać funkcję kolejnego etapu windykacji. Dłużnik, który opierał się przed spłatą swoich zobowiązań, obawiając się tego, że informacje na temat jego zadłużenia są dostępne publicznie, może wykazać chęć polubownego załatwienia sprawy.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *