Type to search

Zakładamy instalację na gaz propan krok po kroku

Założenie instalacji na gaz propan w domu czy w siedzibie firmy to inwestycja wieloetapowa. Niezbędne jest podjęcie decyzji o rodzaju kupowanego sprzętu, wielkości zbiornika czy miejscu jego posadowienia na działce. Ponadto dochodzą sprawy czysto urzędowe i formalne. Dobrym posunięciem jest zaangażowanie profesjonalnej firmy, która doradzi, pomoże i wykona niezbędne prace. Jednak mimo takiej nieocenionej pomocy warto wiedzieć, z czym krok po kroku przyjdzie nam się mierzyć, kiedy będziemy zakładać instalację na gaz propan.

Niezbędne formalności przy zakładaniu instalacji na gaz propan

Zdecydowanie najkrótszą drogą do załatwienia wszystkich formalności jest zatrudnienie do tego celu firmy obsługującej tego typu inwestycje. Jeśli jednak zależy wam na obniżeniu kosztów, można samodzielnie przygotować wszystkie niezbędne dokumenty. Na szczęście biurokracja związana z założeniem nowej instalacji na gaz propan nie jest zbyt rozbudowana. Aby wykonać projekt instalacji, niezbędne jest dostarczenie uprawnionemu specjaliście mapy do celów projektowych. Mapę do celów projektowych, na zlecenie właściciela działki, może wykonać geodeta. Jednak pobierze on za to honorarium. Można też postarać się o mapę do celów projektowych swojej działki w lokalnym starostwie. Ta druga droga jest może nieco bardziej czasochłonna, ale za to bezpłatna. Posiadając aktualną mapę, projektant sporządzi projekt całej instalacji. Do właściciela działki należy jeszcze obowiązek zgłoszenia w starostwie budowy instalacji gazowej. Ważne jest, że zgodnie z przepisami, jeśli decydujemy się na zbiornik na gaz o pojemności nieprzekraczającej 7 m3, to wystarczy jedynie zgłoszenie budowy. Jeśli jednak chcemy posadowić na swojej działce zbiornik na gaz propan o pojemności większej niż 7 m3, to będzie już potrzebne pozwolenie na budowę. 

Najczęściej dla domów jednorodzinnych o powierzchni około 150 m2 wybiera się zbiornik na gaz o pojemności 2700 l, co całkowicie zaspokaja potrzeby takiego gospodarstwa domowego.

Lokalizacja zbiornika na gaz płynny propan

Kolejnym krokiem na drodze do powstania instalacji gazowej jest wybór odpowiedniego miejsca do posadowienia zbiornika na gaz propan. Wiąże się z tym kilka obostrzeń prawnych, o których należy pamiętać. Przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zbiornik na gaz musi zachować określone minimalne odległości od budynków, granicy działki, studzienek kanalizacyjnych oraz linii wysokiego napięcia. Odległości te różnią się w zależności od pojemności zbiornika, a także są inne dla zbiorników naziemnych i dla zbiorników podziemnych

Wybierając lokalizację dla zbiornika na propan, oprócz wspomnianego rozporządzenia, kierujmy się także względami praktycznymi. Im mniejsza odległość zbiornika od budynku, w którym będzie się mieściła kotłownia, tym mniejszy będzie koszt instalacji zewnętrznej łączącej zbiornik na gaz z kotłem. Kolejną istotną kwestią, o której należy pamiętać, jest potrzeba tankowania zbiornika. Wybierając na swojej działce najdogodniejsze miejsce do umieszczenia zbiornika, pamiętajmy, że przynajmniej raz do roku będzie musiała przyjechać do niego cysterna z dostawą gazu. Zadbajmy więc, aby dojazd do zbiornika z gazem płynnym propan nie był przez nic utrudniony.

Umiejscowienie kotła spalającego gaz propan

Ostatnim, jednak wcale nie mniej ważnym krokiem, jest organizacja kotłowni, w której będzie się znajdować piec spalający gaz propan. Kotłownia musi spełniać kilka wymogów technicznych. Najważniejszym z nich jest to, aby pomieszczenie kotłowni znajdowało się powyżej poziomu gruntu. Zabronione jest więc organizowanie kotłowni w piwnicy. Wiąże się to z faktem, że gaz propan jest cięższy od powietrza, więc w razie wycieku będzie zalegał przy podłodze. Również bardzo ważna jest odpowiednia wentylacja kotłowni. Nie zaleca się jednak montowania w tym pomieszczeniu wentylacji mechanicznej. Najlepszym rozwiązaniem będzie montaż kanału nawiewnego i dwóch kanałów wywiewnych. Jeden z kanałów wywiewnych powinien być umieszczony pod sufitem, drugi zaś na poziomie podłogi. Zapewni to odpowiednią cyrkulację powietrza.

Źródło: LPG Direct – gaz propan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *