Type to search

Polietylen – co to za materiał i gdzie jest wykorzystywany?

Polietylen to jedno z najbardziej rozpowszechnionych tworzyw termoplastycznych. Jednocześnie jest to materiał tani w produkcji.

Pierwszej syntezy polietylenu dokonał niemiecki chemik Hans von Pechman. Został on wytworzony w 1898 r. podczas ogrzewania diazometanu. Efektem reakcji chemicznej była biała, woskowata substancja, składająca się z wielu grup -CH2-. Na dużą skalę tworzywo to zostało wyprodukowane dopiero w 1933 r. przez Erica Fawcetta i Reginalda Gibsona, którzy działając wysokim ciśnieniem na mieszaninę etenu i benzaldehydu otrzymali analogiczną substancję co von Pechman. Wysokociśnieniowa metoda syntezy PE stała się podstawą produkcji przemysłowej w 1939 roku.

Właściwości PE

Tworzywo polietylenowe charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • giętkość;
 • woskowatość;
 • przezroczystość;
 • termoplastyczność;
 • odporność na korozję, ścieranie;
 • nie pochłania wody;
 • ma niski współczynnik przewodzenia ciepła;
 • ma dobre własności elektroizolacyjne;

Folie wykonane z PE są słaboprzenikalne dla pary wodnej, łatwo przepuszczają pary substancji organicznych, nie są odporne na węglowodory i ich pochodne. Wykazują także odporność na działanie kwasów, zasad, soli, rozpuszczalników organicznych, jak również niskie temperatury. Tworzywo ma zdolności absorbcyjne w stosunku do tłuszczu, węglowodorów, amin i innych ciekłych związków organicznych.

Zastosowanie PE

Grupa polietylenów obejmuje wiele gatunków o różnych właściwościach, co daje możliwość szerokiego zastosowania tego materiału. Wyróżnia się gatunki standardowe, specjalistyczne i polimery funkcjonalne.

Wśród polimerów standardowych wyróżnia się:

 • HDPE – o dużej gęstości i dużej sile oddziaływania międzycząsteczkowego;
 • MDPE – o średniej gęstości;
 • LDPE – o niskiej gęstości, wysokiej wydajności;
 • LLDPE- – liniowy o niskiej gęstości.

Gatunki standardowe znajdują więc zastosowanie w produkcji toreb zakupowych, kapturów termokurczliwych, folii dla przemysłu, opakowań i wieczek oraz skrzynek.

Gatunki specjalne i funkcjonalne (EEA, EAA, MAH, EVA, plastomery i elastomery) stosowane są w produkcji laminatów, warstw zgrzewalnych, folii rozciągliwych, opakowań do mrożenia, rur, zbiorników olejowych, opakowań kosmetycznych, powlekania papieru i aluminium.

Na szczególną uwagę zasługuje szerokie zastosowanie w produkcji rur dla potrzeb instalacji i przyłączy domowych. PE jest tworzywem wykorzystywanym do wytwarzania rur do instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych czy centralnego ogrzewania. Poza gospodarstwami domowymi rury mogą zostać wykorzystane do transportu piasku, żwiru, dla sektora komunikacji, przemysłu górniczego czy nawodnieniowego. Posiada więc przydatność przemysłową i cywilną. Wynika to z właściwości tworzywa, czyli jego odporności na działanie zasad czy kwasów, wysokiej elastyczności, szczelności połączeń, podwyższonej wytrzymałości termicznej, wyjątkowej trwałości, a także łatwości wycinaniu otworów.

Ponadto PE spotkać można w produkcji sprzętów AGD, części do maszyn, w zbiornikach na wodę, w protezach ortopedycznych. Używany jest do wyrobu detali motoryzacyjnych, wiader, galanterii, zabawek, sztucznych kwiatów czy pokrywania magazynów.

Wynalezienie polietylenu należało do przełomów w zakresie technologii tworzyw termoplastycznych. Szeroki wachlarz zastosowań zawdzięcza on swoim różnorodnym właściwościom.

Inspirowane: Elplastplus.pl – rury preizolowane

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *