Type to search

Jak uzyskać więcej przestrzeni w magazynie?

Prawidłowe przeorganizowanie rozmieszczenia towaru na powierzchni hali magazynowej może znacznie usprawnić pracę, uczynić ją bezpieczniejszą, ale także uzyskać dodatkowe metry kwadratowe do zagospodarowania. Wdrożenie proponowanych poniżej działań może nie być łatwe, ale pomoże w optymalnym wykorzystaniu powierzchni magazynu.

Dokonaj analizy

Pierwszym krokiem do stworzenia wydajnej i efektywnej organizacji przestrzeni magazynowej, która następnie wpływa na cały system organizacyjny, jest tak naprawdę wiedza. Porównując stan zapasów i badając charakterystykę popytu i ilości przeładowywanych towarów, w bardzo łatwy sposób można zdefiniować priorytet danych produktów i na tej podstawie określić ich rozmieszczenie w magazynie.

Magazynuj pionowo

W czasach kiedy każdy centymetr poziomej powierzchni osiąga niebotyczne wartości, idea wykorzystywania przestrzeni dostępnej w pionie powinna być zupełnie oczywista. Czy zatem tak jest w praktyce? Nie do końca. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby poszukać rozwiązań umożliwiających wprowadzenie dodatkowego miejsca na składowanie. Przykładem mogą być tu antresole i pomosty magazynowe.

Regały paletowe

Zdecydowanie najbardziej popularna opcja jeśli chodzi o regały magazynowe. Dzięki nim można przechowywać praktycznie wszystko, co znajduje się na paletach. Ich kolejną zaletą jest fakt, że występują w wielu różnych rozmiarach, dzięki czemu każdy znajdzie rozwiązanie odpowiednie dla siebie. Będą odpowiednim wyborem do magazynów wysokiego składowania.

Regały wspornikowe

Służą przede wszystkim do składowania przedmiotów o nieregularnych kształtach dlatego też zapewne mają najwięcej zwolenników w halach, gdzie składuje się drewno czy rury. Jednak odpowiednio dobrane i przystosowane mogą stać się idealne dla zupełnie innego rodzaju produktów, optymalnie wykorzystując przestrzeń przy ścianach hali magazynowej.

Wykorzystaj technologię

Podstawą nowoczesnej gospodarki magazynowej jest oprogramowanie do zarządzania magazynem, które ułatwia optymalizację, zapewniając jakościową informację o towarach składowanych w magazynie. Ponadto dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu można bardzo usprawnić działania pracowników, zwiększyć ich efektywność i komfort pracy.

Określ SKU

Aby ułatwić wprowadzanie wszystkich towarów do bazy danych i uprościć zarządzanie nimi, należy określić kod SKU każdej jednostki magazynowej. Jest to unikalny identyfikator produktu, kod, który identyfikuje różne wersje tego samego produktu. Rozpoczynając od pojedynczych SKU, wielkości agregacji i analizy cykli załadunku/rozładunku, określasz kryteria składowania towarów zgodnie z dostępną przestrzenią. Opierając się na modelu najbardziej odpowiednim dla firmy, dostępnych technologiach i zastosowanych systemach przeładunkowych, zwiększasz wydajność powierzchni (wskaźnik określający zajmowaną powierzchnię przez towar w stosunku do całkowitej dostępnej powierzchni).

Zorganizuj swoje działania

Najważniejszym krokiem na drodze ku lepszej organizacji przestrzeni magazynowej jest lepsza organizacja swoich własnych działań. Nie osiągniesz dobrych rezultatów jeżeli nie zoptymalizujesz własnych zadań. Wprowadzając nowe procesy bez odpowiedniej strategii, możesz przyczynić się do powstania niekorzystnych zmian, które przyniosą skutek odwrotny do zamierzonego. Wszelkie modernizacje powinny być poprzedzone odpowiednią analizą i wdrażane stopniowo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *