Type to search

Na czym polega leczenie zębów w sedacji?

Sedacja to inaczej stan głębokiego uspokojenia, który osiąga się po podaniu specjalistycznych środków farmakologicznych. Są to substancje obniżające aktywność ośrodkowego układu nerwowego, co powoduje zmniejszenie napięcia organizmu. Wyróżniamy sedację wziewną oraz sedację głęboką.

Czym różni się sedacja wziewna od sedacji głębokiej?

Sedacja głęboka polega na dożylnym podaniu pacjentowi środka uspokajającego, po którym pacjent zapada w płytki sen, zachowując jednocześnie oddechowe odruchy obronne. Przeprowadzana jest w obecności wyspecjalizowanego zespołu anestezjologów. Po zakończeniu zabiegu pacjent zostaje pod opieką anestezjologa aż do momentu odzyskania pełnej świadomości.

Sedacja wziewna polega na zastosowaniu mieszaniny tlenu i podtlenku azotu, czyli tzw. gazu rozweselającego. Jest to metoda bezpieczna i przyjemna, dzięki której pacjent nie odczuwa lęku, a ból związany z zabiegiem stomatologicznym jest zminimalizowany. Sedacja wziewna wywołuje stan odprężenia, ale jednocześnie nie powoduje upośledzenia świadomości i podstawowych odruchów organizmu. Stosowanie gazu rozweselającego jest częściej spotykane w gabinetach stomatologicznych niż sedacja głęboka, ponieważ jest metodą tańszą i nie wymaga zatrudniania zespołu anestezjologicznego.

Jak działa gaz rozweselający?

Sedacja jest jedną z najskuteczniejszych metod uspokajania pacjentów, którzy cierpią na dentofobię, a przy tym jest bardzo prosta w wykonaniu. W przypadku sedacji wziewnej pacjent oddycha przez maseczkę zawierającą mieszaninę tlenu i podtlenku azotu, czyli tzw. gaz rozweselający. W przeciwieństwie do sedacji głębokiej, podtlenek azotu działa tylko w momencie podawania, a więc pacjent po zakończonym zabiegu stomatologicznym bardzo szybko odzyskuje pełną świadomość.

Dawkę gazu rozweselającego zawsze dobiera się indywidualnie, biorąc pod uwagę reakcję pacjenta – w czasie zabiegu można zwiększać lub zmniejszać jego stan rozluźnienia.

Jakie są zalety zastosowania sedacji?

Sedacja wziewna ma wiele zalet, są to między innymi:

 • Zmniejszenie lęku przed zabiegami stomatologicznymi,
 • Częściowe zminimalizowanie odczuwania bólu,
 • Jest bezpieczna zarówno dla osób dorosłych, jak i małych dzieci.

Jakie są wskazania do zastosowania sedacji?

Sedacja jest szczególnie polecana w przypadku pacjentów:

 • Z silnym lękiem przed jakimkolwiek zabiegiem stomatologicznym (dentofobia),
 • Z silnym lękiem przed ukłuciem,
 • Z silnym odruchem wymiotnym,
 • Z nadpobudliwością nerwową,
 • Z wysoką wrażliwością na ból.

Ponadto sedacja jest polecana dla osób cierpiących na astmę lub padaczkę, ponieważ przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia ataku spowodowanego stresem.

Czy występują jakieś przeciwwskazania do stosowania sedacji?

Mimo, iż sedacja jest zabiegiem bardzo bezpiecznym, istnieją pewne przeciwwskazania dotyczące jej stosowania, są to:

 • katar,
 • infekcje górnych dróg oddechowych,
 • wady serca,
 • przerost migdałków gardłowych,
 • choroby psychiczne,
 • alkoholizm,
 • narkomania,
 • poważne choroby płuc,
 • stwardnienie rozsiane,
 • pierwszy trymestr ciąży
 • brak współpracy ze strony pacjenta.

Zarówno sedacja wziewna, jak i sedacja głęboka są bardzo bezpiecznymi metodami uspokajania pacjentów cierpiących na dentofobię, czyli paniczny lęk przed zabiegami stomatologicznymi. Pozwalają na zmniejszenie stresu, dyskomfortu oraz zminimalizowanie odczuwania bólu. Polecane są zarówno dla osób dorosłych, jak i małych dzieci (od 3 roku życia). Metoda ta jest powszechnie akceptowana i chętnie wybierana przez wielu pacjentów.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *