Type to search

Separator cyklonowy — ważny element uzdatniania sprężonego powietrza

Oczyszczanie sprężonego powietrza ma kluczowe znaczenie dla żywotności urządzeń wytwarzających, uzdatniających, zasilanych sprężonym powietrzem i instalacji dystrybuujących medium. Co to jest separator cyklonowy, jaka jest jego zasada działania oraz dlaczego warto go wdrożyć w instalację sprężonego powietrza?

Co to jest separator cyklonowy

Separator cyklonowy to jedno z podstawowych urządzeń wykorzystywanych do uzdatniania sprężonego powietrza. Jego zadaniem jest usuwanie z medium wilgoci. Zaletą separatorów cyklonowych jest wysoka skuteczność działania – eliminują one 98-99% wilgoci dla cząsteczek wody o wielkości od 10 do 50 mikronów. Taka skuteczność działania związana ze wstępnym osuszeniem i oczyszczeniem medium sprawia, że jest on nieodzownym elementem uzdatniania sprężonego powietrza, który pozwala na wdrożenie medium do podstawowych zastosowań. Z czego składa się separator cyklonowy? W skład urządzenia wchodzi obudowa, oddzielacz odśrodkowy, osłona separująca oraz spust kondensatu. 

Jak działa separator cyklonowy

Separator cyklonowy znany jest także jako separator odśrodkowy. Nazwę taką zawdzięcza mechanizmowi, w jakim eliminuje wodę ze sprężonego powietrza. W tym celu wykorzystuje ruch wirowy, który sprzyja skropleniu kondensatu i osadzaniu się go na wewnętrznej obudowie urządzenia. Następnie kondensat spływa do zbiornika, z którego jest wydalany za pomocą spustu kondensatu poza system sprężonego powietrza. Kondensat to nic innego, jak mieszanina wodno-olejowa, która przed zastosowaniem separatora znajdowała się w sprężonym powietrzu.

Warto podkreślić, że separatory cyklonowe eliminują ze sprężonego powietrza nie tylko wilgoć, ale również aerozole zawarte w powietrzu atmosferycznym czy drobinki oleju przedostające się do medium w wyniku sprężania w kompresorach olejowych, ale także zanieczyszczenia stałe unoszące się w atmosferze i powstające w trakcie procesu sprężania medium. 

Separatory cyklonowe, jako urządzenia stosowane w pierwszej linii uzdatniania powietrza, montuje się zazwyczaj zaraz za kompresorem lub na rurociągach. W ten sposób umożliwiają one eliminację skroplonej cieczy ze schłodzonego medium.

Należy podkreślić, że zastosowanie separatorów sprężonego powietrza poprzedza wdrożenie innych metod uzdatniania. W procesach wymagających wyższej czystości medium stosuje się również osuszacze powietrza, kolumny węglowe, wyspecjalizowane filtry, które pozwalają na dokładniejsze oczyszczenie medium z cząsteczek wody, oleju i zanieczyszczeń stałych.

Kiedy trzeba stosować separator cyklonowy?

Dzięki swojej wydajności separatory cyklonowe zapewniają podstawowy stopień uzdatniania medium. W ten sposób zwiększają zakres możliwych zastosowań sprężonego powietrza. Eliminacja większości zanieczyszczeń wodnych i olejowych sprawia, że cała instalacja sprężonego powietrza zyskuje na żywotności – o tyczy to zarówno kompresorów, jak i narzędzi zasilanych sprężonym gazem czy rurociągów dystrybuujących medium. Usunięcie wody oraz innych zanieczyszczeń minimalizuje również problem korozji kompresora, rurociągów i innych elementów układu. W ten sposób ogranicza się wystąpienie nieszczelności na instalacji. Warto podkreślić, że nadmiar wilgoci w sprężonym powietrzu może negatywnie wpływać na narzędzia napędzane sprężonym powietrzem. 

Jakie są zalety korzystania z separatorów cyklonowych?

Generalnie separatory cyklonowe są urządzeniami powszechnie stosowanymi w instalacjach sprężonego powietrza. Niezaprzeczalną zaletą separatorów cyklonowych jest duża wydajność działania. Usuwanie 98-99% kondensatu ze sprężonego powietrza pozwala uzyskać medium o podstawowym stopniu uzdatniania. Taka preparacja sprężonego powietrza umożliwia dalsze skuteczne oczyszczenie z drobniejszych cząsteczek wody, oleju i cząsteczek stałych.

Inna zaletą separatorów cyklonowych jest niska awaryjność. W swojej konstrukcji nie posiadają one elementów, które ulegają szybkiemu zużyciu ani części wymiennych. W efekcie są nie tylko bardziej trwałe, ale również gwarantują niskie koszty eksploatacji. Atutem separatorów cyklonowych są także niskie straty ciśnienia, co nie generuje dodatkowych kosztów energii elektrycznej, którą trzeba by pobrać do wyrównania spadków.

źródło: Czemar – sprzedaż i serwis kompresorów

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *