Type to search

USG stawów biodrowych, jako obowiązkowe badanie wieku niemowlęcego

Zaraz po urodzeniu dziecko rośnie i rozwija się w niezwykle szybkim tempie. Każda, nawet z pozoru drobna decyzja dotycząca niemowlęcia, może zaważyć na jego zdrowiu. Dlatego też ważne jest, aby szczególnie zatroszczyć się o jego prawidłowy rozwój, by niewielkie przeoczenie nie zaważyło na dalszym życiu  dziecka. Jedną z wad rozwojowych, która powinna zostać wykryta możliwie jak najszybciej, jest nieprawidłowy rozwój bioderek u niemowląt. Natomiast zdiagnozowanie tej wady jest możliwe dzięki wykonaniu profilaktycznego badania ultrasonograficznego bioderek maluszka. Pozwoli to w razie problemów szybko wdrożyć leczenie i całkowicie wyeliminować dalsze problemy zdrowotne w tym zakresie.

W jakim celu wykonuje się badanie USG bioderek u niemowląt?

Obowiązek wykonania badania USG bioderek u niemowląt wynika z możliwości występowania częstej, choć poważnej wady rozwojowej w tym obrębie ciała dziecka.

Staw biodrowy u maluszków nie jest jeszcze w pełni ukształtowany tak jak u osoby dorosłej, kości są wciąż stosunkowo miękkie i delikatne. W skład stawu biodrowego wchodzi panewka oraz głowa kości udowej a wada, o której wspomnieliśmy, polega na zniekształceniu panewki stawu biodrowego. Wykonanie badania USG pozwala szybko i jednoznacznie sprawdzić czy do takiego zniekształcenia doszło. Wada ta nazywana jest dysplazją stawu biodrowego. Jest to problem o tyle poważny, że nie wykryty i nieleczony w okresie niemowlęcym, w przyszłości może powodować problemy z poruszaniem się, bóle stawowe, brak stabilności stawów a nawet zwichnięcia. Prawidłowy obraz stawu biodrowego powinien ukazywać głowę kości udowej zlokalizowaną centralnie w panewce biodrowej i tylko wtedy nie daje powodów do obaw.

Czym jest dysplazja stawu biodrowego i z czego wynika?

Dysplazja stawu biodrowego, choć brzmi groźnie i nieleczona może powodować wiele trudności oraz problemów, to jednak jest dość popularna i występuje u wielu noworodków. Przyczyny jej powstania upatruje się w uwarunkowaniach genetycznych, nieprawidłowym ułożenie płodu w łonie matki lub nieprawidłowej wadze dziecka. Warto wiedzieć, że ze względu na możliwość występowania schorzenia z powodu konkretnych uwarunkowań genetycznych, jeżeli u pierwszego dziecka wykryto dysplazję stawu biodrowego, jest dużo bardziej prawdopodobne, że problem ten dotknie także jego młodsze rodzeństwo. W takich przypadkach rodzice powinni być szczególnie uczuleni na jego ewentualne wystąpienie.

Kiedy powinno zostać wykonane badanie USG bioderek niemowląt?

Badanie ultrasonograficzne bioderek jest obowiązkowo wykonywane dwukrotnie w wieku niemowlęcym. Pierwszy raz – bezpośrednio po urodzeniu się maluszka. Sprawdzany jest wówczas stan bioderek noworodka i określana prawidłowość ich budowy. Jeśli już podczas tego badania lekarz zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości, kieruje noworodka do dalszej diagnostyki i leczenia, podczas którego badanie USG bioderek będzie powtarzane wielokrotnie. Jeśli jednak obraz jest prawidłowy, to kolejne badanie jest wykonywane po ukończeniu przez dziecko 6 tygodni. Należy jednak pamiętać, że drugie badanie USG bioderek należy wykonać jeszcze przed ukończeniem 12 tygodni maluszka.

Prawidłowy obraz podczas pierwszego badania nie musi wcale oznaczać, że sytuacja powtórzy się na drugim badaniu ultrasonograficznym bioderek. Czasem dysplazja stawu biodrowego uwidacznia się dopiero po pewnym czasie. Podczas drugiego badania lekarz zwraca szczególną uwagę na ewentualne występowanie objawów niestabilności czy ograniczeń w odwodzeniu nóżek a ocenie podlega również symetria długości obu kończyn dolnych.

Badanie USG bioderek niemowląt jest obowiązkowe, jednak to rodzice powinni pamiętać o jego terminowym wykonaniu. Tym bardziej, że nie jest ono stresujące dla maluszka, gdyż  wykonywane jest na leżąco a przez cały czas jego trwania rodzice mogą przebywać tuż obok dziecka. Przebiega ono dość szybko i najczęściej nie trwa dłużej niż kilkanaście minut a rodzice są od razu informowani o przebiegu i wyniku badania.

Zapraszamy po więcej informacji na stronę: http://www.gabinetusg.com.pl

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *