Type to search

Szalunki do wykopów ciężkie – kiedy się je stosuje?

Współczesna branża budowlana dysponuje technikami całkowitego zabezpieczenia ścian wykopów za pomocą systemów szalunkowych. Ich wykorzystanie jest niezwykle korzystne ze względów bezpieczeństwa oraz ekonomi i czasu pracy. Fakt ten nabiera szczególnego znaczenia w przypadku gruntów charakteryzujących się ciężkimi warunkami geologicznymi oraz wodno-gruntowymi (duża sypkość czy też nawodnienie danego podłoża). Zatem przyjrzyjmy się bliżej szalunkom do wykopów, ich rodzajom oraz potencjalnym zastosowaniom.

Szalunki do wykopów – charakterystyka

Współczesne szalunki do wykopów dostosowane są do wszelkiego rodzaju prac oraz gruntów. Inżynierowie nadzorujący pracę mogą wybierać spośród rozwiązań lekkich, średnich oraz ciężkich (zwanych również masywnymi). Jeśli chodzi natomiast o wykorzystany materiał – wyróżnia się szalunki drewniane (najtańsze, ale jednocześnie najmniej wytrzymałe) oraz szalunki metalowe, wykonane z grubej blachy stalowej lub aluminiowej (cięższe, droższe, ale jednocześnie o wiele bardziej wytrzymałe).

W przypadku szalunków metalowych coraz częściej spotyka się gotowe systemy segmentowe oparte o płyty szalunkowe stalowe lub aluminiowe połączone ze sobą rozporami hydraulicznymi. Rozwiązania takie pozwalają zminimalizować czas potrzebny na ich rozłożenia, a tym samym zminimalizować koszty ponoszone przez inwestora. Co więcej, zastosowanie systemów segmentowych pozwala na daleko idącą indywidualizacje projektu szalowania i dostosowanie go do konkretnych parametrów danego wykopu.

Szalunki do wykopów ciężkie – kiedy są konieczne?

Istnieje wiele czynników determinujących wybór rodzaju szalunku do wykopów. Niemniej jednak ich głębokość oraz siła naporu ścian wykupu są czynnikami determinującymi podjęcie decyzji (im grunt bardziej sypki i mniej stabilny tym potrzeba zastosowania szalunków bardziej wytrzymałych). Tym samym szalunki ciężkie znajdują zastosowanie w następujących sytuacjach inżynieryjnych:

  • Prowadzenie prac ziemnych na terenach o średnich lub złych parametrach gruntowo-wodnych – warunki takie determinują wykorzystanie szalunków bardziej wytrzymałych oraz cięższych, co ma za zadanie zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo prac oraz stabilność ścian wykopu.
  • Wykopy o dużej głębokości – im wykop głębszy, tym większa siła napierająca jego ścian na szalunek, a tym samym potrzeba stosowania deskowań bardziej wytrzymałych.
  • Wykopy na potrzeby branży przemysłowej – ze względu na technologie prowadzonych prac w przypadku dużych inwestycji przemysłowych korzysta się z szalunków ciężkich.

Szalunki do wykopów ciężkie – plusy oraz minusy rozwiązania

Szalunki do wykupów ciężkie posiadają szereg plusów oraz minusów. Jeśli chodzi o pozytywy, najważniejsza wydaje się wysoka wytrzymałość tego typu deskowania, możliwość zastosowania go w najcięższych warunkach gruntowo-wodnych oraz możliwość jego montażu w postaci tak zwanych systemów segmentowych. Jeśli chodzi natomiast o minusy omawianego przez nas rozwiązania, nie można nie wspomnieć o wysokich kosztach zakupu lub wynajmu szalunków ciężkich oraz problemach logistycznych i sprzętowych podczas ich rozładunku, jak i montażu i demontażu w wykopie (szalunki ciężkie charakteryzują się dosyć wysokim ciężarem, a do ich montażu oraz demontażu wymagany jest odpowiedni sprzęt, a także wyszkolony personel techniczny).

Podsumowując, ciężko wyobrazić sobie współczesny plac budowy bez szalunków do wykopów. Ich wykorzystanie jest bardzo przydatne, a wielu przypadkach wręcz niezbędne.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *