Type to search

Przygotowanie fundamentów – jak uniknąć błędów? Zapytaj rzeczoznawcę budowlanego!

Solidne wykonanie prac fundamentowych podczas budowy domu wpływa nie tylko na stabilność budynku, ale także jego trwałość, a co za tym idzie – nasze bezpieczeństwo. Niestety wielu wykonawców odpowiedzialnych za przygotowanie fundamentów nie tylko popełnia rażące błędy wykonawcze i techniczne, ale i bagatelizuje zasady sztuki budowlanej, narażając tym samym inwestorów na niebezpieczeństwo uszkodzeń mechanicznych gotowego już budynku. Jeżeli podczas rozpoczętych prac budowlanych zauważymy, że nie są one wykonywane prawidłowo, lub po oddaniu domu do użytku stwierdzimy pewne nieprawidłowości, możemy skonsultować się z rzeczoznawcą budowlanym, które wskaże błędy wykonawcze i zasądzi ich naprawę.

Nieumiejętne określenie warunków wodnych i gruntowych działki budowlanej

Niezwykle ważne jest, aby przed rozpoczęciem prac budowlanych jasno określić, czy warunki wodne i gruntowe działki budowlanej pozwalają na postawienie trwałych fundamentów. Wynika to z faktu, że fundamenty bezwzględnie muszą wytrzymywać wszystkie obciążenia budynku, w tym obciążenia użytkowe oraz te wynikające z działania niesprzyjających warunków atmosferycznych, np. opadów śniegu czy silnych wiatrów. Z reguły fundamenty narażone są także na działanie niekorzystnych czynników, np. wilgoci pochodzącej z wód opadowych czy gruntowych. Z tego względu bardzo istotne jest, aby zatwierdzony projekt domu na podstawie badań geotechnicznych zakładał realne warunki gruntowe. W tym wypadku należy wykonać odpowiednią ilość odwiertów, które pomogą nam określić, czy budynek będzie posadowiony na stabilnym i bezpiecznym podłożu. Jeżeli jednak podczas wykonywania prac budowlanych lub w trakcie użytkowania gotowego już budynku mieszkalnego zauważymy, że fundamenty zaczynają osiadać lub pękać, zachodzi podejrzenie, że wykonawca, stawiając fundamenty domu, nie dostosował ich do panujących warunków gruntowo-wodnych. W takim przypadku rzeczoznawca budowlany może pomóc nam określić, jakie działania naprawcze powinny zostać przedsięwzięte. Jeżeli okaże się, że wykonawca prac budowlanych nie wykonał badań geotechnicznych albo je zbagatelizował lub błędnie zinterpretował, rzeczoznawca budowlany może zasądzić odszkodowanie na rzecz inwestora.

Brak deskowania ław fundamentowych 

Według zasad sztuki budowlanej przed wylaniem ław fundamentowych powinniśmy odpowiednio przygotować podłoże, a więc zadbać o szalunki ziemne, które będą zabezpieczone przed osypywaniem się ziemi. Wielu wykonawców niestety pomija ten krok i nie decyduje się na pasmowe wykopy, co w konsekwencji właściwie zawsze skutkuje nierównymi ławami fundamentowymi. Musimy też pamiętać, że trzon ław fundamentowych powinien być osadzony w ziemi poniżej głębokości przemarzania gruntu, co zapobiegnie późniejszym uszkodzeniom mechanicznym oraz naruszeniu warstwy izolacyjnej budynku. Jeżeli zatem w trakcie użytkowania domu zauważymy niepokojące pęknięcia, przemarzanie podłogi i „wysadziny” fundamentów, możemy sądzić, że podczas ich posadowienia popełniono błędy. W takim przypadku, jeżeli rzeczoznawca budowlany określi w sporządzonej przez niego ekspertyzie budowlanej, że podczas przygotowywania fundamentów popełniono błędy wykonawcze lub techniczne, jedynym możliwym rozwiązaniem może się okazać zasądzenie odszkodowania na rzecz inwestora. W niektórych przypadkach, jeśli stan budynku na to pozwala, rzeczoznawca budowlany może także wykazać konieczność wzmocnienia warstwy termoizolacyjnej budynku.

Niewłaściwe zazbrojenie fundamentów

Ciągłość zbrojenia fundamentów zależy przede wszystkim od umiejętnego przygotowania materiału wzmacniającego fundamenty. Istotne jest, aby w miejscach załamania linii ław fundamentowych, a więc np. w narożnikach i miejscach łączenia się ław ze sobą, zastosować odpowiednio długie i mocne zakładki zbrojeniowe. Dzięki prętom wygiętym w kształt litery L zapewnimy prawidłowe połączenie ław fundamentowych posadowionych względem siebie prostopadle. W przeciwnym wypadku możemy mieć problem z ciągłością zbrojenia oraz prawidłowym zainstalowaniem wieńców żelbetowych.

Niewłaściwe zazbrojenie fundamentów jest niezwykle trudne do wykrycia na etapie prac budowlanych. Wynika to z faktu, że wszystkie elementy żelbetowe zbrojenia pokrywa się betonem i hydroizolacją, które nie są już możliwe do usunięcia w zaawansowanych pracach budowlanych. W przypadku fundamentów bardzo ważne jest zatem, żeby jakość zbrojenia i technikę jego ułożenia kontrolować na bieżącą, na etapie ich powstawania. Jeżeli zauważymy, że kierownik budowy pominął któryś z etapów przygotowywania fundamentów lub zbagatelizował jakieś prace przygotowawcze, jako inwestorzy możemy wstrzymać prace budowlane i poprosić o poradę rzeczoznawcę budowlanego, który będzie w stanie wskazać niedociągnięcia i zasądzić ich naprawę.

Źródło: Mpexpertbud – ekspertyzy budowlane

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *