Type to search

Zatrudnianie studentów z zagranicy – o czym pamiętać?

W Polsce sytuacja gospodarcza z roku na rok zmienia się dość dynamicznie. Przybywa nowych miejsc pracy – i to nie tylko dla Polaków, ale i cudzoziemców. Oczywiście muszą oni spełnić szereg warunków oraz dopełnić  formalności, aby móc podjąć legalną pracę na terenie Rzeczypospolitej, jednak przepisy prawne odnośnie zatrudniania cudzoziemców są stale ulepszane, nowelizowane i dostosowywane do potrzeb rynku pracy, pracowników oraz pracodawców. Do tej pory, aby cudzoziemcy mogli podjąć pracę w naszym kraju niezbędne było specjalne pozwolenie oraz oświadczanie składane przez pracodawcę do urzędu pracy o chęci zatrudnienia konkretnego cudzoziemca oraz dla starosty o braku możliwości obsadzenia tegoż stanowiska przez osobę z polskim obywatelstwem. Na rok 2019 przewidziane są jednak pewne zmiany w tym zakresie ułatwiające załatwianie szeregu formalności zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika z zagranicy.

Zatrudnianie studentów z zagranicy oraz tych rodzimych

Jeżeli mowa o zatrudnianiu studentów z zagranicy przez polskich pracodawców, to sytuacja przedstawia się zdecydowanie korzystniej i w określonych przypadkach pozwolenie na pracę dla nich nie jest wcale wymagane. Zatrudnianie rodzimych oraz zagranicznych studentów odbywa się na podobnych zasadach. Oczywiście studenci zagraniczni zobligowani są dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty.

Pracować mogą studenci, którzy:

  • przebywają w Polsce w celu podjęcia lub kontynuacji studiów stacjonarnych bądź doktoranckich, a podstawę ich pobytu w naszym kraju stanowi specjalna karta wydana na okoliczność podjęcia studiów.
  • studiują stacjonarnie na podstawie wizy.
  • uczestniczą w programach wymiany kulturalnej, edukacyjnej lub w programach pomocy humanitarnej bądź wakacyjnej pracy studentów.
  • wykonują pracę w ramach stażu zawodowego poprzez skierowanie przez organizację międzynarodowych zrzeszeń studentów.
  • wykonują pracę w ramach współpracy publicznych służb zatrudnienia wraz z ich zagranicznymi partnerami.
  • legitymują się statusem studentów szkoły wyższej lub szkoły zawodowej w państwach należących do Unii Europejskiej lub EFTA i wykonują pracę w ramach praktyk studenckich lub zawodowych poprzez uzyskanie specjalnego skierowania do odbycia takich praktyk.

Outsourcing kadr i płac

Kiedy student jest w stanie udokumentować swój status przed polskim pracodawcą, nic nie stoi na przeszkodzie, aby możliwe stało się nawiązanie z nim stosunku pracy. Aby dopełnienie wszelkich kwestii formalnych oraz administracyjnych nie zabierało pracodawcy zbyt wiele cennego czasu oraz energii, warto nawiązać współpracę z firmą zewnętrzną świadczącą usługi z zakresu outsourcingu kadr i płac. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracodawca jest w stanie zaoszczędzić mnóstwo czasu oraz środków finansowych. Ma także pewność, że kwestie formalne związane z naliczaniem wynagrodzeń za pracę, obliczaniem składek zarówno emerytalnych, rentowych jak i chorobowych, tworzenie deklaracji podatkowych, rekrutacja nowych pracowników i prowadzenie ich akt osobowych oraz wiele innych niezbędnych czynności powierza specjalistom. Pracownicy takich firm stale aktualizują swoją wiedzę oraz są na bieżąco ze wszelkimi zmianami w prawie pracy i ustaw regulujących zatrudnianie cudzoziemców. Korzystając z pomocy specjalistów możemy mieć pewność, że kwestie formalno-prawne są zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami.

Inspirowane: Mddp-outsourcing.pl – e-sprawozdania finansowe

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *