Type to search

Instrukcja ppoż. – jak ją przygotować, by spełniała wymogi prawne?

Każda instrukcja ppoż. powinna zawierać szereg niezbędnych informacji, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego. Warto sporządzić ją ze szczególną starannością, ponieważ stanowi swego rodzaju dokument pomocniczy dla straży oraz służb ratowniczych przybywających na teren zdarzenia. Jak przygotować taką instrukcję?

Elementy instrukcji ppoż.

Na początku należy podkreślić, że każda instrukcja ppoż. powinna być przygotowana indywidualnie na podstawie charakterystyki danego budynku. Nie można dopuścić do sytuacji, w której w nieruchomości będzie znajdował się dokument przygotowany według uniwersalnego wzoru lub skopiowany od sąsiedniego zakładu.

Do podstawowych elementów instrukcji ppoż. należą warunki ochrony przeciwpożarowej, które ustala się na podstawie danych technicznych budynku, tego, w jaki sposób jest użytkowany oraz prawdopodobieństwa wybuchu. Następnie należy określić, jakie urządzenia przeciwpożarowe znajdują się w budynku, a także jak często jest kontrolowany ich stan. Instrukcja ppoż. musi także zawierać informację o sposobach postępowania na wypadek nieszczęśliwych wypadków oraz tego, w jaki sposób zabezpiecza się prace, których wykonywanie może skutkować pożarem. Nie można także dopuścić do sytuacji, w której w dokumencie pominięto by plany obiektu oraz terenu do niego przylegającego. Muszą zostać uwzględnione między innymi takie parametry jak powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji, odległość od budynków sąsiadujących czy lokalizacja konkretnych pomieszczeń.

Bardzo ważne są także wszystkie punkty instrukcji, które bezpośrednio dotyczą człowieka. W dokumencie należy określić, w jaki sposób i na jakich zasadach ma nastąpić ewentualna ewakuacja ludzi z budynku. Instrukcja musi także posiadać wyszczególnione konkretne sposoby, dzięki którym możliwe będzie sprawdzenie, czy wszyscy opuścili obiekt. Należy również zawrzeć informację na temat tego, kto i kiedy będzie przedstawiał użytkownikom budynku wszelkie zapisy znajdujące się w instrukcji. Dokument bowiem powinien także zawierać spis obowiązków osób znajdujących się wewnątrz budynku podczas kryzysowego zajścia.

Kto może sporządzić instrukcję?

Instrukcji ppoż. nie może sporządzić przypadkowa osoba. Musi ona posiadać tytuł inżyniera bezpieczeństwa pożarowego, specjalisty ochrony pożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa. Na liście osób, którym można zlecić zadanie przygotowania dokumentu znajdują się także zawodowi technicy pożarnictwa oraz inspektorzy ochrony przeciwpożarowej. Lista ta jest więc ściśle ograniczona, co jest zrozumiałe przy tego typu dokumentach.

Rodzaje budynków, które muszą posiadać instrukcję ppoż.

Nie każda nieruchomość musi posiadać instrukcję ppoż. Są jednak takie obiekty, które przy pewnych założeniach są zobowiązane do jej stworzenia. Należą do nich wszelkie nieruchomości użyteczności publicznej, czyli ośrodki kształcenia, biura, szpitale, kina i teatry. Obowiązek posiadania tego dokumentu został także prawnie nałożony na wszelkiego rodzaju domy opieki, domy wczasowe, sanatoria oraz hotele, ponieważ w jednym momencie przebywa tam bardzo wiele osób. Trzecią grupą są obiekty produkcyjne i magazynowe ze względu na to, że są one szczególnie zagrożone pożarem.

Instrukcja ppoż. jest dokumentem, którego przygotowanie należy zlecać tylko profesjonalistom. Mamy wtedy pewność, że dokument spełnia wszystkie wymogi prawne.

źródło: adr-help.pl – szkolenie ppoż

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *