Type to search

Czym jest homogenizator przemysłowy i gdzie znajduje on zastosowanie?

Homogenizator przemysłowy jest to urządzenie służące do przeprowadzania na dużą, przemysłową skalę procesu homogenizacji. W najprostszej definicji chemicznej homogenizacja jako proces polega na łączeniu dwóch substancji, niemieszających się w naturalnych warunkach fizycznych, w mieszaninę jednorodną o spójnej konsystencji. Homogenizatory przemysłowe są obecnie standardowo używane do wytwarzania produktów takich jak na przykład: mleko homogenizowane, musztarda, maści farmaceutyczne lub kremy spożywcze i kosmetyczne, zatem urządzenia te stanowią dziś wyposażenie produkcyjne w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym albo petrochemicznym.

Co to jest proces homogenizacji?

Podstawowa definicja procesu homogenizacji, czyli celowego łączenia dwu niemieszających się w naturalnych warunkach substancji, nie oddaje jednak w pełni jego, znacznie szerszego zakresu znaczeniowego we współczesnych technologiach i procesach przemysłowych. W wielu innych przypadkach mianem homogenizacji określa się również procesy rozdrabniania substancji, które uzyskać powinny jednorodną konsystencję. Z sytuacją taką mamy do czynienia najczęściej w laboratoriach, w których stosuje się analizę substancji po jej wcześniejszym rozdrobnieniu.

Procesy homogenizacji bywają więc różnorodne i wykorzystuje się do ich prowadzenia różne maszyny, a wśród nich: homogenizatory mechaniczne (rotor-stator), młyny nożowe (zwane mikserami lub blenderami), homogenizatory kulkowe (młyny), homogenizatory łopatkowe (stomachery), homogenizatory ultradźwiękowe (sonikatory) i homogenizatory ciśnieniowe.

Jak działa homogenizator przemysłowy?

Homogenizator przemysłowy standardowo składa się z mieszadła (kotwicowego, śmigłowego lub ramowego), które odpowiada za wywoływanie ruchu cieczy w jej całej objętości wypełniającej urządzenie oraz głowicy homogenizującej (tworzą ją rotator i stator). Pracujący homogenizator przemysłowy to taki specjalistyczny młyn, który wypycha jednocześnie od dołu i od góry homogenizowane substancje. Mieszadło naprowadza ciecz od góry, a za sprawą podciśnienia tworzonego przez szybko obracający się rotor, ciecz wypychana jest również od dołu. W wyniku obu tych (przeciwstawnych i jednoczesnych) sił wypychania cieczy w szczelinie pomiędzy rotorem a statorem ma miejsce zjawisko zwane siłami ścinającymi i w ten prosty sposób zachodzi proces homogenizacji. Siły ścinające są sobie przeciwstawne i dzięki temu rozbijają one naturalnie niemieszające się składniki substancji na maleńkie cząstki. Następnie cząstki te łączą się, ulegając końcowemu ich ujednoliceniu.

To dzięki homogenizatorom może powstać substancja użytkowa w rodzaju pasty, kremu, środka chemicznego do prania i wielu innych produktów. Nie dziwi więc, że urządzenia te wykorzystywane są w tak wielu gałęziach przemysłu. Trudno wyobrazić sobie, by zabrakło ich w firmie farmaceutycznej czy kosmetologicznej.

Inspirowane: urlinski.com.pl – mieszalnik laboratoryjny

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *